The Racing Viking kæmper for sammenhængende mountainbikespor

mtb sporbygning

Søhøjlandet betragtes blandt landets mountainbikeryttere, som et af de bedste steder at udfolde sine mountainbikefærdigheder. Dog er der planer om en markant udvidelse og visionen er at skabe et sammenhængende netværk af mountainbikespor i absolut topkvalitet. Sporene skal planlægges og kanaliseres sådan, at det er til glæde for de mange ryttere og til gavn for andre brugere og deres oplevelse af skovene. Sådan lyder det fra formanden for et af de lokale sporbyggerlaug.

Søhøjlandet vil skabe rammerne for en mountainbikeoplevelse i særklasse. Det skal fremover være en international attraktion, der er bygget op omkring en unik mountainbikekultur med frivilligt engagement. Succeskriterierne er, at der bliver bygget mindst 100 kilometer sammenhængende mountainbikespor til brugere på alle niveauer. Projektet skal gennemføres af partnerskabet ”På mountainbike i Søhøjlandet”. Partnerskabet består blandt andet af kommunerne og visitorganisationerne i Silkeborg og Skanderborg, Naturstyrelsen og Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug. Ifølge Erik Skovgaard Knudsen, formand for Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug og kendt som The Racing Viking, skal der til tider kæmpes en ekstra kamp for at opretholde visionerne. Hvis ikke de gør det, svækkes frivilligheden og engagementet til at bygge mountainbikesporene:

”Vi har opbygget en fantastisk frivillighed her i Silkeborg, hvor frivillige mere eller mindre hver weekend er ude for at vedligeholde og bygge nye spor. Til tider oplever vi, at vi skal gøre ekstra meget for at motivere vores frivillige sporbyggere, som i forvejen gør en stor indsats. I partnerskabet skal vi nemlig løbende have godkendt vores planer om spor i nye områder af vores skove. Og det kan nogle gange tage længere tid end vi forventer eller mulighederne kan blive så ringe, at frivillige ikke ser et incitament til at yde en indsats. Det er ren gift for frivilligheden, fordi det kan opfattes som mistillid og mangel på værdsættelse af deres indsats. Som frivillige kører vi bedst på skulderklap, positive historier og motiverende samarbejder. Så hvis man vil bygge noget på frivillighed er det, det vigtigste at værne om,” fortæller han.

 


Drivkraften er kanaliseret og sammenhængende mountainbikespor
Der er i øjeblikket bygget blå, røde og sorte spor i Nordskoven, som hver uge trækker ryttere til fra hele landet. Vesterskoven er næste del i projektet omkring Silkeborg, hvor der skal bygges nye spor og herefter følger Østerskoven og Sønderskoven – mod Himmelbjerget. For Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug er visionen om udvidelse og om sammenhængende mountainbikeområder en af drivkræfterne til at møde op til de mange sporbyggerdage:

”Der er ingen tvivl om, at tanken om kanaliserede og sammenhængende mountainbikespor på et større område er vigtig for os som frivillige. Det giver os lyst til at bygge fede spor, når vi ved, at der er stor opbakning i partnerskabet omkring det. Mange af vores frivillige møder også op, fordi de synes, det er sjovt at køre på noget, de selv har bygget og det er helt klart vigtigt for os at støtte op omkring,” udtaler Erik Skovgaard Knudsen.

Sporbyggerforeningen ønsker at skabe en kultur, hvor glæden ved at opleve og blive udfordret på cyklen gerne skal motivere til medansvar og engagement til sporbygning.


Vil skabe sund mountainbikekultur
Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug vil bidrage til at udvikle en sund mountainbikekultur i området. Det skal blandt andet sikre, at børn og unge, der har interesse i mountainbiking, forstår principperne for det arbejde, der bliver lagt i skoven:

”Der findes masser af muligheder for at køre i skoven. Men hvis vi vil gøre noget godt for sporten og naturen, så skal vi bygge nogle fede officielle spor, som bliver det foretrukne sted at køre og som vi kan deles om og er til gavn for alle. Det er på mange måder et generationsprojekt. Mountainbikesporten er blevet virkelig stor og er trådt ud af sine barnesko. Kommende generationer af såvel mountainbikere som andre skovbrugere, skal have en udpræget forståelse for hinanden, simpelthen fordi der er så mange, der gerne vil ud i naturen og opleve den på forskellige måder,” siger Erik Skovgaard Knudsen og fortæller om et nyt initiativ, hvor de har startet et ”Mini-MTB hold”:

”I øjeblikket er vi en gruppe af forældre i Silkeborg, der har startet et ”Mini-MTB-hold”. Vi tager vores børn med ud i naturen og cykler. Her stiller vi nogle sjove udfordringer op på en bane, som børnene kan køre på og kører måske en tur på en spændende sti og slutter af med spisning og hygge. Det er først og fremmest herligt, men jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at vores børn lærer noget af at få en snak om den gravhøj, vi ser, den kæmpe duoglasgran, en stor sten, eller hvad vi nu møder derude. Det handler om at opbygge en relation til og en forståelse for naturen. For naturen er i høj grad det, der giver mountaibiking sin sjæl – det er den kultur af forståelse, vi gerne vil opbygge og bringe videre,” slutter Erik Skovgaard Knudsen.

Silkeborg Sti- og Sporbyggerlaug er en af de største frivillige sporbyggerforeninger i landet. Flere hundrede frivillige mountainbikeentusiaster bygger og vedligeholder hvert år mountainbikespor i Silkeborgområdet.

Leave a Reply