Mountainbike United™ brugervilkår

Links til andre websteder

Vores Websted kan indeholde links til websteder, der udelukkende leveres og vedligeholdes af tredjeparter. Der udtrykkes eller angives ikke nogen anbefaling af nogle tredjepartsprodukter eller -tjenester i oplysninger, materiale eller indhold, der henvises til, findes på eller linkes fra eller til på dette Websted.

Ændringer af Webstedet

Oplysningerne, materialet og indholdet på siderne på Webstedet kan ændres uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt. Vi kan foretage ændringer af disse vilkår og betingelser og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt ved at opdatere dem.

Brug af “cookies”

Vi bruger muligvis cookies for at forbedre vores tjeneste til dig. Cookies kan hjælpe os med at genkalde et tidligere besøg. De cookies, vi bruger, indsamler ikke personligt identificerbare oplysninger, og vi bruger dem ikke til at bestemme din identitet. Hvis du ikke er tryg ved denne brug, kan du konfigurere browseren, så får du besked, når du er ved at modtage cookies, og har mulighed for at afvise disse cookies. Hvis du afviser cookies, kan dine muligheder for at bruge vores Websted dog være meget begrænsede.

Ophavsret

Ophavsretten til siderne, skærmbillederne, oplysningerne og alt materiale på dette Websted ejes af Mountainbike United™ ApS, medmindre andet er angivet. Alle personer har hermed tilladelse til at se, kopiere og udskrive materiale på dette, med mindre andet er angivet. Websted under følgende betingelser:

Materialet må kun bruges som information. Materialet må kun bruges til ikke-kommercielle formål. Alle kopier af materialet eller dele heraf skal indeholde denne meddelelse om ophavsret.

Bemærk, at alle tjenester og produkter, der beskrives på dette Websted, kan være underlagt andre immaterialrettigheder, der forbeholdes af Mountainbike United™, og ikke er licenseret heri.

Du må ikke ændre eller på anden måde foretage ændringer af noget materiale, som du udskriver eller henter på dette Websted, herunder, uden begrænsninger, fjernelse af identifikationsmærker eller -symboler fra dette materiale. Du må ikke bruge dette Websted til noget formål, der er ulovligt, bedragerisk, krænkende, obskønt eller truende.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysninger, service, produkter og materialer, som er indeholdt i og /eller som der annonceres for på Sitet, herunder uden nogen begrænsning tekst, grafik og links, vises som de er og forekommer uden nogen garanti. Mountainbike United™ ApS kan ikke drives til ansvar for annoncørens kampanger på siden. Mountainbike United™ ApS giver ingen garanti for, at oplysningerne, der er adgang til via Sitet, er nøjagtige, fuldstændige eller gældende. Vi er ikke ansvarlige for stavefejl og lignende. Priser og oplysninger om, hvorvidt produkter er til rådighed, kan ændres uden varsel.

Forpligtelser

Brugeren har følgende forpligtelser:

  • Brugeren skal opføre sig ansvarligt overfor Mountainbike United™ ApS og andre brugere.
  • Brugeren må ikke reklamere for andre tjenester og service ydelser.
  • Brugeren skal respektere immaterielle rettigheder vedrørende indhold, tekst, billeder eller andet format, som er leveret af Mountainbike United™ ApS.
  • Brugeren må ikke sprede eller videregive oplysninger eller indhold af nogen art fx software, orme, vira, softwarebomber, spam osv., som kan føre til forringelse af Webstedets eller Tjenesternes funktionalitet og/eller forsinke det normale kommunikationsflow mellem Medlemmer på Webstedet.
  • Brugeren må ikke udbrede eller videregive nogen form for indhold, varemærker, billeder eller andre former for immaterielle rettigheder eller information, der tilkommer tredjemand uden først at have indhentet samtykke fra rettighedshaveren.
  • Brugeren må alene anvende sine brugeroplysninger til selv at få adgang til Tjenesterne. Brugeren må ikke røbe, videregive eller gøre sine brugeroplysninger tilgængelige for tredjemand.
  • Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere Mountainbike United™ ApS, uden ugrundet ophold, om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

Mountainbike United™ ApS kan til enhver tid slette og redigere en brugers profil og indlæg uden tilladelse fra brugeren selv, hvis denne overtræder de til enhver tid gældende brugervilkår.

Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.


Mountainbike United™ ApS har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser for Mountainbike United™ og Mtbutd.com.

Skriv et svar